Internetipank

Fondid

  • Tagasivõtmis- ja väljalaskehinnad on indikatiivsed ja ei kehti täna sisestatud tehingutele. Täpsema ülevaate eri fondide tehingutsüklitest ja asjakohastest hinnapäevadest leiate asjaomase fondi osakute või aktsiate avaliku pakkumise prospektist, SEB Luksemburgi fondide puhul lisaks ka dokumendist SEB fondide Eestis pakkumise erisused (lisa 2).

    Fondi eelmiste perioodide tootlus ega senine tegevuse ajalugu ei tähenda lubadust ega indikaatorit Fondi järgmiste perioodide tootluse või tegevuse eesmärkide täitmise kohta. Loen edasi»

Grupeerin fondid 
PensionifondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
Pensioni II samba fondid
SEB Energiline Pensionifond+0,45% +1,28% +4,97% 25.090,88674EUR
SEB Energiline Pensionifond Indeks+0,43% +1,49% -25.090,65843EUR
SEB Konservatiivne Pensionifond+0,10% -0,05% -0,63% 25.090,91338EUR
SEB Optimaalne Pensionifond+0,23% +0,33% +0,30% 25.090,88049EUR
SEB Progressiivne Pensionifond+0,26% +0,66% +3,19% 25.091,09551EUR
Pensioni III samba fondid
SEB Aktiivne Pensionifond+0,49% +1,55% +7,19% 25.091,16625EUROstan Müün
SEB Tasakaalukas Pensionifond+0,22% +0,27% +0,22% 25.091,23053EUROstan Müün
StrateegiafondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
Fondifondid
SEB deLuxe Multi Asset Balance Fund-0,06% +0,43% +0,11% 25.0967,364EUROstan Müün
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Fund-0,01% 0,00% -0,43% 25.0955,735EUROstan Müün
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus Fund-0,03% +0,06% -0,98% 25.0960,661EUROstan Müün
Globaalne mitme varaklassi strateegia
SEB Strategy Balanced+0,02% +0,52% +0,57% 25.09118,795EUROstan Müün
SEB Strategy Defensive+0,02% +0,20% 0,00% 25.09114,243EUROstan Müün
SEB Strategy Growth-0,01% +1,70% +5,35% 25.09135,669EUROstan Müün
SEB Strategy Opportunity0,00% +1,20% +3,41% 25.09127,746EUROstan Müün
VõlakirjafondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
SEB Alternative Fixed Income+0,17% +0,05% +0,91% 25.0910,317EUROstan Müün
SEB Corporate Bond Fund EUR+0,12% -0,06% +0,78% 25.091,689EUROstan Müün
SEB Danish Mortgage Bond Fund+0,05% +0,38% +0,99% 25.09144,562EUROstan Müün
SEB Dynamic Bond Fund+0,03% +0,05% +1,07% 25.09102,871EUROstan Müün
SEB Emerging Markets Corporate Bond Fund+0,13% +0,56% +8,98% 25.09110,772EUROstan Müün
SEB High Yield Fund-0,03% +0,40% +5,37% 25.09154,984EUROstan Müün
SEB Short Bond Fund EUR0,00% -0,08% -0,08% 25.091,282EUROstan Müün
AktsiafondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
Ida-Euroopa aktsiafondid
SEB Eastern Europe ex Russia Fund-0,55% -2,28% +29,25% 25.093,606EUROstan Müün
SEB Eastern Europe Small Cap Fund+0,16% +0,87% +28,03% 25.094,522EUROstan Müün
SEB Russia Fund+1,25% +5,45% +18,07% 25.0910,212EUROstan Müün
Euroopa aktsiafondid
SEB Ethical Europe Fund+0,41% +1,64% +19,07% 25.093,403EUROstan Müün
SEB Europe Fund+0,38% +1,27% +17,57% 25.095,019EUROstan Müün
SEB Nordic Fund+0,47% +3,94% +19,82% 25.0913,139EUROstan Müün
SEB Nordic Small Cap Fund+0,23% +4,03% +11,28% 25.09366,111EUROstan Müün
Põhja-Ameerika aktsiafondid
SEB US All Cap-0,04% +1,38% +11,84% 25.098,161USDOstan Müün
Arenevate turgude aktsiafondid
SEB Asia ex. Japan Fund-1,62% -0,96% +20,43% 25.0911,14USDOstan Müün
SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund-0,29% -1,02% -7,75% 25.0947,899SEKOstan Müün
SEB Emerging Markets Fund-0,28% +2,82% +28,69% 25.093,247USDOstan Müün
Globaalsed aktsiafondid
SEB Global Chance / Risk Fund+1,04% +3,03% +15,55% 25.091,464EUROstan Müün
Sektorfondid
SEB Concept Biotechnology fund-0,33% +2,45% -5,44% 25.0999,225EUROstan Müün
SEB Medical Fund-0,07% +3,77% +7,86% 25.097,273USDOstan Müün
SEB Technology Fund C-0,47% +1,18% +19,64% 25.090,428USDOstan Müün
Globaalsed fondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
SEB Asset Selection Fund-0,32% +0,31% -0,75% 25.0917,012EUROstan Müün
SEB Listed Private Equity Fund+1,09% +1,50% +26,95% 25.09270,823EUROstan Müün

Tähelepanu!
Alates 17. oktoobrist 2016 ei ole enam võimalik teha SEB Investment Management AB (SEB IM) valitsetavate fondide osakutega/aktsiatega tehinguid muus valuutas, kui vastava fondiosaku või aktsia baasvaluuta. Juhul, kui osaku baasvaluuta ei ole euro, siis käesoleval veebilehel avaldatud osakute/aktsiate hindade ajaloo ja mineviku tootluse numbrid ei pruugi alati olla täpsed. Tehingute teostamisel lähtutakse tegelikest andmetest, millele ebatäpsused ajalooliste hindade ja tootluse kajastamisel mõju ei oma. Samuti ei mõjuta võimalikud ebatäpsused kliendi väärtpaberiportfelli väärtust internetipangas. Täpsed ajaloolise tootluse numbrid leiab konkreetse fondi põhiteabe dokumendist.

AS SEB Pank | SWIFT kood (BIC): EEUHEE2X | Kontaktandmed | Turvalisus ja privaatsus | 24h klienditugi telefonil (+372) 665 5100, Skype'is (kasutajatunnus seb.eesti) või kiri pangale

Enne lepingu sõlmimist palume hoolikalt tutvuda tingimustega AS-i SEB Pank kodulehel. Vajaduse korral pidage nõu panga esindajaga.

27.09.2017 0:45