Internetipank

Fondid

  • Tagasivõtmis- ja väljalaskehinnad on indikatiivsed ja ei kehti täna sisestatud tehingutele. Täpsema ülevaate eri fondide tehingutsüklitest ja asjakohastest hinnapäevadest leiate asjaomase fondi osakute või aktsiate avaliku pakkumise prospektist, SEB Luksemburgi fondide puhul lisaks ka dokumendist SEB fondide Eestis pakkumise erisused (lisa 2).

    Fondi eelmiste perioodide tootlus ega senine tegevuse ajalugu ei tähenda lubadust ega indikaatorit Fondi järgmiste perioodide tootluse või tegevuse eesmärkide täitmise kohta. Loen edasi»

Grupeerin fondid 
PensionifondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
Pensioni II samba fondid
SEB Energiline Pensionifond-0,38% +2,45% +2,77% 24.050,91677EUR
SEB Energiline Pensionifond Indeks-0,19% +3,37% +5,57% 24.050,69944EUR
SEB Konservatiivne Pensionifond+0,04% +0,01% -0,91% 24.050,90595EUR
SEB Optimaalne Pensionifond-0,10% +0,23% -0,51% 24.050,87694EUR
SEB Progressiivne Pensionifond-0,23% +1,49% +0,39% 24.051,10243EUR
Pensioni III samba fondid
SEB Aktiivne Pensionifond-0,63% +3,41% +4,48% 24.051,22917EUROstan Müün
SEB Tasakaalukas Pensionifond-0,11% +0,09% -0,72% 24.051,22316EUROstan Müün
StrateegiafondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
Fondifondid
SEB deLuxe Multi Asset Balance Fund-0,15% +0,82% +1,60% 24.0568,345EUROstan Müün
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Fund-0,10% -0,50% -2,50% 24.0554,267EUROstan Müün
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus Fund-0,08% 0,00% -0,44% 24.0560,417EUROstan Müün
Globaalne mitme varaklassi strateegia
SEB Strategy Balanced+0,21% +1,20% +3,68% 24.05124,141EUROstan Müün
SEB Strategy Defensive+0,07% +0,60% +1,64% 24.05116,317EUROstan Müün
SEB Strategy Growth+0,44% +2,93% +10,42% 24.05152,472EUROstan Müün
SEB Strategy Opportunity+0,30% +1,77% +6,55% 24.05137,574EUROstan Müün
VõlakirjafondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
SEB Alternative Fixed Income-0,05% -0,19% -1,74% 24.0510,143EUROstan Müün
SEB Corporate Bond Fund EUR+0,06% -0,24% +0,42% 24.051,68EUROstan Müün
SEB Danish Mortgage Bond Fund+0,18% +0,53% +2,44% 24.05145,281EUROstan Müün
SEB Dynamic Bond Fund0,00% +0,04% -0,23% 24.05102,366EUROstan Müün
SEB Emerging Markets Corporate Bond Fund-0,02% -2,30% -3,39% 24.05105,155EUROstan Müün
SEB Short Bond Fund EUR0,00% 0,00% -0,23% 24.051,278EUROstan Müün
SEB Sustainable High Yield Fund-0,18% -0,82% -0,83% 24.05152,109EUROstan Müün
AktsiafondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
Ida-Euroopa aktsiafondid
SEB Eastern Europe ex Russia Fund+0,34% -8,25% -8,38% 24.053,205EUROstan Müün
SEB Eastern Europe Small Cap Fund-0,13% -1,26% +4,43% 24.054,483EUROstan Müün
SEB Russia Fund-0,49% +5,58% +10,15% 24.0510,971EUROstan Müün
Euroopa aktsiafondid
SEB Ethical Europe Fund-0,52% +2,04% +0,99% 24.053,459EUROstan Müün
SEB Europe Fund-0,38% +2,27% +2,35% 24.055,184EUROstan Müün
SEB Nordic Fund-0,32% +2,73% +4,38% 24.0513,15EUROstan Müün
SEB Nordic Small Cap Fund-0,96% +6,64% +9,29% 24.05397,372EUROstan Müün
Põhja-Ameerika aktsiafondid
SEB US All Cap+0,05% +1,38% +9,67% 24.058,725USDOstan Müün
Arenevate turgude aktsiafondid
SEB Asia ex. Japan Fund+0,23% +0,77% +20,12% 24.0512,096USDOstan Müün
SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund+0,29% -0,82% -0,28% 24.0553,531SEKOstan Müün
SEB Emerging Markets Fund-0,15% -1,04% +17,28% 24.053,333USDOstan Müün
Globaalsed aktsiafondid
SEB Global Chance / Risk Fund-0,38% +4,53% +8,13% 24.051,57EUROstan Müün
Sektorfondid
SEB Concept Biotechnology fund+0,94% +5,76% -1,57% 24.0595,891EUROstan Müün
SEB Medical Fund-0,12% +1,07% +5,90% 24.057,265USDOstan Müün
SEB Technology Fund C+0,21% +2,11% +19,51% 24.050,484USDOstan Müün
Globaalsed fondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
SEB Asset Selection Fund-0,53% -1,56% -6,74% 24.0515,923EUROstan Müün
SEB Listed Private Equity Fund-0,81% +3,25% +6,06% 24.05277,092EUROstan Müün

Tähelepanu!
Alates 17. oktoobrist 2016 ei ole enam võimalik teha SEB Investment Management AB (SEB IM) valitsetavate fondide osakutega/aktsiatega tehinguid muus valuutas, kui vastava fondiosaku või aktsia baasvaluuta. Juhul, kui osaku baasvaluuta ei ole euro, siis käesoleval veebilehel avaldatud osakute/aktsiate hindade ajaloo ja mineviku tootluse numbrid ei pruugi alati olla täpsed. Tehingute teostamisel lähtutakse tegelikest andmetest, millele ebatäpsused ajalooliste hindade ja tootluse kajastamisel mõju ei oma. Samuti ei mõjuta võimalikud ebatäpsused kliendi väärtpaberiportfelli väärtust internetipangas. Täpsed ajaloolise tootluse numbrid leiab konkreetse fondi põhiteabe dokumendist.

AS SEB Pank | SWIFT kood (BIC): EEUHEE2X | Kontaktandmed | Turvalisus ja privaatsus | 24h klienditugi telefonil (+372) 665 5100, Skype'is (kasutajatunnus seb.eesti) või kiri pangale

Enne lepingu sõlmimist palume hoolikalt tutvuda tingimustega AS-i SEB Pank kodulehel. Vajaduse korral pidage nõu panga esindajaga.

27.05.2018 7:49