Internetipank

Fondid

  • Tagasivõtmis- ja väljalaskehinnad on indikatiivsed ja ei kehti täna sisestatud tehingutele. Täpsema ülevaate eri fondide tehingutsüklitest ja asjakohastest hinnapäevadest leiate asjaomase fondi osakute või aktsiate avaliku pakkumise prospektist, SEB Luksemburgi fondide puhul lisaks ka dokumendist SEB fondide Eestis pakkumise erisused (lisa 2).

    Fondi eelmiste perioodide tootlus ega senine tegevuse ajalugu ei tähenda lubadust ega indikaatorit Fondi järgmiste perioodide tootluse või tegevuse eesmärkide täitmise kohta. Loen edasi»

Grupeerin fondid 
PensionifondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
Pensioni II samba fondid
SEB Energiline Pensionifond+1,17% -2,76% -2,76% 11.120,88688EUR
SEB Energiline Pensionifond Indeks+1,52% -2,78% -0,87% 11.120,6814EUR
SEB Konservatiivne Pensionifond+0,06% -0,30% -1,76% 11.120,89942EUR
SEB Optimaalne Pensionifond+0,36% -0,94% -3,08% 11.120,85959EUR
SEB Progressiivne Pensionifond+0,32% -2,37% -3,46% 11.121,07468EUR
Pensioni III samba fondid
SEB Aktiivne Pensionifond+1,19% -3,89% -3,97% 11.121,16535EUR
SEB Tasakaalukas Pensionifond+0,37% -0,93% -3,28% 11.121,19908EUR
StrateegiafondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
Fondifondid
SEB deLuxe Multi Asset Balance Fund-0,59% -1,57% -4,33% 11.1265,694EUROstan Müün
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Fund-0,09% -0,19% -4,25% 11.1253,234EUROstan Müün
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus Fund-0,15% -0,36% -3,68% 11.1258,902EUROstan Müün
Globaalne mitme varaklassi strateegia
SEB Strategy Balanced-0,03% -2,06% -3,10% 11.12119,155EUROstan Müün
SEB Strategy Defensive+0,01% -1,17% -2,45% 11.12112,942EUROstan Müün
SEB Strategy Growth-0,15% -4,49% -3,58% 11.12142,421EUROstan Müün
SEB Strategy Opportunity-0,07% -3,23% -4,32% 11.12129,863EUROstan Müün
VõlakirjafondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
SEB Alternative Fixed Income+0,02% -0,62% -1,99% 11.129,931EUROstan Müün
SEB Corporate Bond Fund EUR0,00% -0,72% -2,52% 11.121,664EUROstan Müün
SEB Danish Mortgage Bond Fund+0,08% +0,67% +0,86% 11.12147,366EUROstan Müün
SEB Dynamic Bond Fund-0,03% -0,43% -0,87% 11.12101,735EUROstan Müün
SEB Emerging Markets Corporate Bond Fund+0,06% -2,06% -10,20% 11.1299,626EUROstan Müün
SEB Short Bond Fund EUR0,00% -0,24% -0,78% 11.121,273EUROstan Müün
SEB Sustainable High Yield Fund-0,20% -2,51% -5,04% 11.12146,892EUROstan Müün
AktsiafondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
Ida-Euroopa aktsiafondid
SEB Eastern Europe ex Russia Fund-0,51% +1,80% -5,81% 11.123,337EUROstan Müün
SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund-2,10% -1,40% -9,30% 11.124,156EUROstan Müün
SEB Russia Fund+0,60% +0,91% +4,35% 11.1210,943EUROstan Müün
Euroopa aktsiafondid
SEB Nordic Small Cap Fund-2,12% -8,79% -0,67% 11.12359,704EUROstan Müün
SEB Sustainability Fund Europe-2,15% -8,48% -10,48% 11.124,546EUROstan Müün
SEB Sustainability Nordic Fund-2,41% -9,18% -9,93% 11.1211,551EUROstan Müün
Põhja-Ameerika aktsiafondid
SEB US All Cap+1,82% -4,09% -0,78% 11.128,49USDOstan Müün
Arenevate turgude aktsiafondid
SEB Asia ex. Japan Fund+0,04% -1,32% -11,17% 11.1210,204USDOstan Müün
SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund+0,71% +0,33% -14,30% 11.1246,094SEKOstan Müün
SEB Emerging Markets Fund-1,62% -2,60% -10,71% 11.122,852USDOstan Müün
Globaalsed aktsiafondid
SEB Global Chance / Risk Fund+2,07% -6,72% -8,68% 11.121,43EUROstan Müün
Sektorfondid
SEB Concept Biotechnology fund+0,13% -4,83% +3,50% 11.12100,225EUROstan Müün
SEB Medical Fund+1,83% -1,70% +3,49% 11.127,562USDOstan Müün
SEB Technology Fund C+1,39% -6,82% -5,41% 11.120,437USDOstan Müün
Globaalsed fondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
SEB Asset Selection Fund-0,06% +1,23% -10,02% 11.1215,578EUROstan Müün
SEB Listed Private Equity Fund+1,58% -7,62% -0,50% 11.12269,08EUROstan Müün

Tähelepanu!
Alates 17. oktoobrist 2016 ei ole enam võimalik teha SEB Investment Management AB (SEB IM) valitsetavate fondide osakutega/aktsiatega tehinguid muus valuutas, kui vastava fondiosaku või aktsia baasvaluuta. Juhul, kui osaku baasvaluuta ei ole euro, siis käesoleval veebilehel avaldatud osakute/aktsiate hindade ajaloo ja mineviku tootluse numbrid ei pruugi alati olla täpsed. Tehingute teostamisel lähtutakse tegelikest andmetest, millele ebatäpsused ajalooliste hindade ja tootluse kajastamisel mõju ei oma. Samuti ei mõjuta võimalikud ebatäpsused kliendi väärtpaberiportfelli väärtust internetipangas. Täpsed ajaloolise tootluse numbrid leiab konkreetse fondi põhiteabe dokumendist.

AS SEB Pank | SWIFT kood (BIC): EEUHEE2X | Kontaktandmed | Turvalisus ja privaatsus | 24h klienditugi telefonil (+372) 665 5100, Skype'is (kasutajatunnus seb.eesti) või kiri pangale

Enne lepingu sõlmimist palume hoolikalt tutvuda tingimustega AS-i SEB Pank kodulehel. Vajaduse korral pidage nõu panga esindajaga.

13.12.2018 2:00