Internetipank

Fondid

  • Tagasivõtmis- ja väljalaskehinnad on indikatiivsed ja ei kehti täna sisestatud tehingutele. Täpsema ülevaate eri fondide tehingutsüklitest ja asjakohastest hinnapäevadest leiate asjaomase fondi osakute või aktsiate avaliku pakkumise prospektist, SEB Luksemburgi fondide puhul lisaks ka dokumendist SEB fondide Eestis pakkumise erisused (lisa 2).

    Fondi eelmiste perioodide tootlus ega senine tegevuse ajalugu ei tähenda lubadust ega indikaatorit Fondi järgmiste perioodide tootluse või tegevuse eesmärkide täitmise kohta. Loen edasi»

Grupeerin fondid 
PensionifondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
Pensioni II samba fondid
SEB Energiline Pensionifond-0,37% -0,02% +4,82% 24.090,92534EUR
SEB Energiline Pensionifond Indeks-0,69% -0,20% +8,77% 24.090,71313EUR
SEB Konservatiivne Pensionifond-0,05% -0,20% -1,06% 24.090,90288EUR
SEB Optimaalne Pensionifond-0,09% -0,16% -0,61% 24.090,87313EUR
SEB Progressiivne Pensionifond-0,30% -0,17% +1,18% 24.091,10547EUR
Pensioni III samba fondid
SEB Aktiivne Pensionifond-0,43% +0,02% +6,79% 24.091,23935EUR
SEB Tasakaalukas Pensionifond-0,09% -0,19% -0,89% 24.091,21683EUR
StrateegiafondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
Fondifondid
SEB deLuxe Multi Asset Balance Fund+0,15% -0,44% +0,38% 24.0967,661EUROstan Müün
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Fund+0,06% -0,26% -3,38% 24.0953,853EUROstan Müün
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus Fund+0,09% -0,43% -1,62% 24.0959,697EUROstan Müün
Globaalne mitme varaklassi strateegia
SEB Strategy Balanced+0,11% -0,74% +4,13% 24.09123,67EUROstan Müün
SEB Strategy Defensive+0,08% -0,47% +1,22% 24.09115,612EUROstan Müün
SEB Strategy Growth+0,18% -1,30% +13,11% 24.09153,478EUROstan Müün
SEB Strategy Opportunity+0,15% -1,09% +7,65% 24.09137,519EUROstan Müün
VõlakirjafondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
SEB Alternative Fixed Income+0,16% +0,07% -2,82% 24.0910,01EUROstan Müün
SEB Corporate Bond Fund EUR-0,12% -0,42% -0,59% 24.091,677EUROstan Müün
SEB Danish Mortgage Bond Fund+0,14% -0,08% +1,56% 24.09146,752EUROstan Müün
SEB Dynamic Bond Fund-0,01% +0,13% -0,62% 24.09102,205EUROstan Müün
SEB Emerging Markets Corporate Bond Fund+0,26% -0,04% -6,34% 24.09103,613EUROstan Müün
SEB Short Bond Fund EUR0,00% -0,08% -0,47% 24.091,276EUROstan Müün
SEB Sustainable High Yield Fund-0,06% -0,15% -1,13% 24.09153,278EUROstan Müün
AktsiafondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
Ida-Euroopa aktsiafondid
SEB Eastern Europe ex Russia Fund+1,04% +0,84% -14,07% 24.093,116EUROstan Müün
SEB Eastern Europe Small Cap Fund+1,28% +3,44% -8,86% 24.094,115EUROstan Müün
SEB Russia Fund+0,91% +5,26% +6,37% 24.0910,728EUROstan Müün
Euroopa aktsiafondid
SEB Ethical Europe Fund-0,38% +0,12% -0,03% 24.093,388EUROstan Müün
SEB Europe Fund-0,41% -0,26% +1,38% 24.095,069EUROstan Müün
SEB Nordic Small Cap Fund-0,02% +1,58% +12,31% 24.09410,249EUROstan Müün
SEB Sustainability Nordic Fund+0,78% +1,47% +3,28% 24.0913,507EUROstan Müün
Põhja-Ameerika aktsiafondid
SEB US All Cap-0,73% +1,02% +14,00% 24.099,307USDOstan Müün
Arenevate turgude aktsiafondid
SEB Asia ex. Japan Fund0,00% +1,97% +0,72% 24.0911,404USDOstan Müün
SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund0,00% -6,22% +2,34% 24.0949,162SEKOstan Müün
SEB Emerging Markets Fund0,00% +1,43% -6,23% 24.093,053USDOstan Müün
Globaalsed aktsiafondid
SEB Global Chance / Risk Fund-0,44% -0,63% +9,52% 24.091,587EUROstan Müün
Sektorfondid
SEB Concept Biotechnology fund-0,42% -0,86% +8,31% 24.09107,825EUROstan Müün
SEB Medical Fund+0,14% +1,55% +8,63% 24.097,906USDOstan Müün
SEB Technology Fund C-0,40% +0,80% +17,21% 24.090,504USDOstan Müün
Globaalsed fondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
SEB Asset Selection Fund-0,45% -2,22% -8,07% 24.0915,69EUROstan Müün
SEB Listed Private Equity Fund-0,31% +1,66% +12,14% 24.09300,419EUROstan Müün

Tähelepanu!
Alates 17. oktoobrist 2016 ei ole enam võimalik teha SEB Investment Management AB (SEB IM) valitsetavate fondide osakutega/aktsiatega tehinguid muus valuutas, kui vastava fondiosaku või aktsia baasvaluuta. Juhul, kui osaku baasvaluuta ei ole euro, siis käesoleval veebilehel avaldatud osakute/aktsiate hindade ajaloo ja mineviku tootluse numbrid ei pruugi alati olla täpsed. Tehingute teostamisel lähtutakse tegelikest andmetest, millele ebatäpsused ajalooliste hindade ja tootluse kajastamisel mõju ei oma. Samuti ei mõjuta võimalikud ebatäpsused kliendi väärtpaberiportfelli väärtust internetipangas. Täpsed ajaloolise tootluse numbrid leiab konkreetse fondi põhiteabe dokumendist.

AS SEB Pank | SWIFT kood (BIC): EEUHEE2X | Kontaktandmed | Turvalisus ja privaatsus | 24h klienditugi telefonil (+372) 665 5100, Skype'is (kasutajatunnus seb.eesti) või kiri pangale

Enne lepingu sõlmimist palume hoolikalt tutvuda tingimustega AS-i SEB Pank kodulehel. Vajaduse korral pidage nõu panga esindajaga.

25.09.2018 12:33