Internetipank

Fondid

  • Tagasivõtmis- ja väljalaskehinnad on indikatiivsed ja ei kehti täna sisestatud tehingutele. Täpsema ülevaate eri fondide tehingutsüklitest ja asjakohastest hinnapäevadest leiate asjaomase fondi osakute või aktsiate avaliku pakkumise prospektist, SEB Luksemburgi fondide puhul lisaks ka dokumendist SEB fondide Eestis pakkumise erisused (lisa 2).

    Fondi eelmiste perioodide tootlus ega senine tegevuse ajalugu ei tähenda lubadust ega indikaatorit Fondi järgmiste perioodide tootluse või tegevuse eesmärkide täitmise kohta. Loen edasi»

Grupeerin fondid 
PensionifondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
Pensioni II samba fondid
SEB Energiline Pensionifond+1,17% -3,05% +1,32% 16.020,89663EUR
SEB Energiline Pensionifond Indeks+1,24% -2,95% +2,59% 16.020,67623EUR
SEB Konservatiivne Pensionifond+0,11% -0,40% -0,77% 16.020,90552EUR
SEB Optimaalne Pensionifond+0,48% -1,31% +0,01% 16.020,87781EUR
SEB Progressiivne Pensionifond+0,50% -2,03% +0,49% 16.021,09257EUR
Pensioni III samba fondid
SEB Aktiivne Pensionifond+1,41% -3,93% +2,16% 16.021,19062EUROstan Müün
SEB Tasakaalukas Pensionifond+0,47% -1,25% +0,07% 16.021,22766EUROstan Müün
StrateegiafondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
Fondifondid
SEB deLuxe Multi Asset Balance Fund+0,54% -2,21% +0,26% 16.0267,671EUROstan Müün
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Fund+0,17% -0,94% -0,33% 16.0255,112EUROstan Müün
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus Fund+0,27% -1,37% -0,10% 16.0260,402EUROstan Müün
Globaalne mitme varaklassi strateegia
SEB Strategy Balanced+0,46% -1,74% +2,00% 16.02121,018EUROstan Müün
SEB Strategy Defensive+0,30% -1,13% +0,93% 16.02114,641EUROstan Müün
SEB Strategy Growth+0,75% -3,43% +5,72% 16.02144,101EUROstan Müün
SEB Strategy Opportunity+0,72% -2,83% +4,32% 16.02132,963EUROstan Müün
VõlakirjafondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
SEB Alternative Fixed Income+0,16% +0,38% -1,30% 16.0210,231EUROstan Müün
SEB Corporate Bond Fund EUR+0,24% -0,59% +1,93% 16.021,686EUROstan Müün
SEB Danish Mortgage Bond Fund-0,15% -2,05% +0,87% 16.02142,259EUROstan Müün
SEB Dynamic Bond Fund+0,01% -0,15% +0,32% 16.02102,435EUROstan Müün
SEB Emerging Markets Corporate Bond Fund+0,18% -1,45% +2,87% 16.02108,666EUROstan Müün
SEB Short Bond Fund EUR+0,08% 0,00% -0,23% 16.021,28EUROstan Müün
SEB Sustainable High Yield Fund+0,36% -1,45% +1,41% 16.02152,888EUROstan Müün
AktsiafondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
Ida-Euroopa aktsiafondid
SEB Eastern Europe ex Russia Fund-0,22% -1,32% +13,01% 16.023,665EUROstan Müün
SEB Eastern Europe Small Cap Fund+0,42% -1,80% +14,41% 16.024,811EUROstan Müün
SEB Russia Fund+0,28% -0,92% +0,61% 16.0210,995EUROstan Müün
Euroopa aktsiafondid
SEB Ethical Europe Fund+0,57% -5,40% +5,58% 16.023,33EUROstan Müün
SEB Europe Fund+0,63% -4,67% +5,75% 16.024,925EUROstan Müün
SEB Nordic Fund+1,00% -3,68% +6,85% 16.0212,806EUROstan Müün
SEB Nordic Small Cap Fund+0,33% -4,14% +3,67% 16.02364,55EUROstan Müün
Põhja-Ameerika aktsiafondid
SEB US All Cap+0,52% -1,72% +12,54% 16.028,91USDOstan Müün
Arenevate turgude aktsiafondid
SEB Asia ex. Japan Fund0,00% -3,30% +27,73% 16.0212,059USDOstan Müün
SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund0,00% -4,19% -0,57% 16.0252,029SEKOstan Müün
SEB Emerging Markets Fund0,00% -1,79% +27,37% 16.023,406USDOstan Müün
Globaalsed aktsiafondid
SEB Global Chance / Risk Fund+0,87% -7,01% +4,90% 16.021,499EUROstan Müün
Sektorfondid
SEB Concept Biotechnology fund+0,75% -5,51% -12,75% 16.0293,645EUROstan Müün
SEB Medical Fund+1,00% -2,47% +11,89% 16.027,462USDOstan Müün
SEB Technology Fund C+0,84% -2,63% +26,25% 16.020,481USDOstan Müün
Globaalsed fondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
SEB Asset Selection Fund-0,57% -2,78% -1,18% 16.0217,006EUROstan Müün
SEB Listed Private Equity Fund+0,74% -3,66% +3,60% 16.02268,728EUROstan Müün

Tähelepanu!
Alates 17. oktoobrist 2016 ei ole enam võimalik teha SEB Investment Management AB (SEB IM) valitsetavate fondide osakutega/aktsiatega tehinguid muus valuutas, kui vastava fondiosaku või aktsia baasvaluuta. Juhul, kui osaku baasvaluuta ei ole euro, siis käesoleval veebilehel avaldatud osakute/aktsiate hindade ajaloo ja mineviku tootluse numbrid ei pruugi alati olla täpsed. Tehingute teostamisel lähtutakse tegelikest andmetest, millele ebatäpsused ajalooliste hindade ja tootluse kajastamisel mõju ei oma. Samuti ei mõjuta võimalikud ebatäpsused kliendi väärtpaberiportfelli väärtust internetipangas. Täpsed ajaloolise tootluse numbrid leiab konkreetse fondi põhiteabe dokumendist.

AS SEB Pank | SWIFT kood (BIC): EEUHEE2X | Kontaktandmed | Turvalisus ja privaatsus | 24h klienditugi telefonil (+372) 665 5100, Skype'is (kasutajatunnus seb.eesti) või kiri pangale

Enne lepingu sõlmimist palume hoolikalt tutvuda tingimustega AS-i SEB Pank kodulehel. Vajaduse korral pidage nõu panga esindajaga.

20.02.2018 9:44