Internetipank

SEB Aktiivne Pensionifond

Fond sobib Teile, kui

 •  pensionini on jäänud vähemalt 5 aastat
 •  eelistate kõrge riskiga fondi
 •  eesmärk on pensionivara kasvatada

Investeeringud

SEB Aktiivne Pensionifond investeerib kuni 100% ulatuses aktsiatesse. Peamiselt aktsiatesse investeerimisega kaasnevad kõrgemad riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses

SEB Aktiivse Pensionifondi peamine eesmärk on pensionivara väärtuse kasvatamine. See tähendab, et pensionifondi paigutatud raha väärtuse pikaajaline tootlus peaks ületama inflatsiooni määra.

Varade jaotus

Kvartalikommentaar

Ameerikas aktsiaturud rühkisid uute rekordtasemete suunas, kuid Euroopas ja Aasias tammusid aktsiaturud kolmandas kvartalis paigal ja arenevate turgude aktsiad kokkuvõttes veidi langesid. Võlakirjainvestorid pidid samuti vastu võtma väiksemaid kaotusi, sest intressimäärad tõusid. Kevadel portfellidesse lisatud Tallinna Sadama aktsia on viimastel kuudel märkimisväärselt tõusnud, aidates kasvatada ka teie pensionil. Viimastel kuudel on veel lisandunud paigutused SG Capital Balti ärikinnisvara fondi, IT ettevõtte Nortal ja kaubandusettevõtte Maxima võlakirjadesse. Jätkame pensionifondides investeeringuid kodupiirkonda.

Vaadake SEB Aktiivse Pensionifondi põhjalikumat kvartaliülevaadet videost.

Tootlus

 • Aasta algusest -4,85%
 • 1 päev -1,21%
 • 1 kuu -3,06%
 • 1 aasta -4,92%
 • 3 a (p.a.) +2,80%
 • 5a (p.a.) +4,65%
 • Fondi algusest (p.a.) +4,30%

Fondi eelmiste perioodide tootlus ega senine tegevuse ajalugu ei tähenda lubadust ega indikaatorit Fondi järgmiste perioodide tootluse või tegevuse eesmärkide täitmise kohta.
Loen edasi

NAV


Fondi hindade ajalugu
Graafikule saate valida kuni 5 võrdlusfondi.


Fondi varasem tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi tuleviku tootluse kohta. Fondi investeerimisega kaasnevad riskid ja võimalused, mis võivad tuua nii kasumit kui kahjumit, investeeritud rahasumma väärtuse säilimine ei ole tagatud.

Enne investeerimisotsuse tegemist palun tutvuge hoolikalt fondi tingimuste, prospekti ja põhiteabega ning muu SEB kodulehel fondi kohta avaldatud teabega. Siin esitatud teave ei ole mõeldud investeerimisalase nõustamise, investeerimissoovituse ega toote või teenuse pakkumisena. Samuti ei või siin esitatud andmeid ja seisukohti käsitada pakkumise või soovitusena lepingu sõlmimiseks. Investeerimise eel peate analüüsima sellega seotud riske ning kaaluma, kas investeering on Teile sobiv. Vajadusel registreeruge nõustamisele.

Täpsem teave Fondi tegevuse kohta, sh. Fondi tingimused, prospekt, põhiteave ja muu oluline teave on kättesaadavad SEB kodulehelt www.seb.ee/fondid.

Hinnad ja riskinäitajad

Madalam risk

Kõrgem risk


Madalam oodatav tulusus

Kõrgem oodatav tulusus

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Osaku NAV 1,15604 EUR
Tagasivõtmishind * 1,14448 EUR
Väljalaskehind * 1,16760 EUR
Riskitase Kõrge

* Tagasivõtmis- ja väljalaskehinnad on indikatiivsed ja ei kehti täna sisestatud tehingutele.
Andmed on seisuga 18.12.2018

Tasud

Valitsemistasu 1,50%
Väljalasketasu 1,00%
Tagasivõtmistasu 1,00%

Info

Fondivalitseja SEB Varahaldus
Nõukogu ja juhatus
Kontaktandmed
Depositoorium AS SEB Pank
Audiitor AS Pricewater-
houseCoopers
Fondijuht Endriko Võrklaev, Vladislavas Zaborovskis (fondid@seb.ee)
ISIN EE3600074076

AS SEB Pank | SWIFT kood (BIC): EEUHEE2X | Kontaktandmed | Turvalisus ja privaatsus | 24h klienditugi telefonil (+372) 665 5100, Skype'is (kasutajatunnus seb.eesti) või kiri pangaleEnne lepingu sõlmimist palume hoolikalt tutvuda tingimustega AS-i SEB Pank kodulehel. Vajaduse korral pidage nõu panga esindajaga.

SEB BANK AS | SWIFT kood (BIC): EEUHEE2X | Kontaktandmed | Turvalisus ja privaatsus | 24h klienditugi telefonil (+372) 665 5100, Skype'is (kasutajatunnus seb.eesti) või kiri pangaleEnne lepingu sõlmimist palume hoolikalt tutvuda tingimustega AS-i SEB Pank kodulehel. Vajaduse korral pidage nõu panga esindajaga.

18.12.2018, 12:57

S|E|B
Appi!! Ma ei mahu ära. Liiga kitsas on.