Internetipank

Fondid

  • Tagasivõtmis- ja väljalaskehinnad on indikatiivsed ja ei kehti täna sisestatud tehingutele. Täpsema ülevaate eri fondide tehingutsüklitest ja asjakohastest hinnapäevadest leiate asjaomase fondi osakute või aktsiate avaliku pakkumise prospektist, SEB Luksemburgi fondide puhul lisaks ka dokumendist SEB fondide Eestis pakkumise erisused.

    Fondi eelmiste perioodide tootlus ega senine tegevuse ajalugu ei tähenda lubadust ega indikaatorit Fondi järgmiste perioodide tootluse või tegevuse eesmärkide täitmise kohta. Loen edasi»

Grupeerin fondid  Valin fonditüübi 
PensionifondidTasud**
ValitsemistasuDepootasu*VäljalasketasuTagasivõtmistasu
Pensioni II samba fondid
SEB Energiline Pensionifond0,70%0,05%0,00%0,00%
SEB Konservatiivne Pensionifond0,39%0,05%0,00%0,00%
SEB Optimaalne Pensionifond0,70%0,05%0,00%0,00%
SEB Pensionifond 1000,70%0,05%0,00%0,00%
SEB Pensionifond Indeks 1000,25%0,05%0,00%0,00%
SEB Progressiivne Pensionifond0,70%0,05%0,00%0,00%
Pensioni III samba fondid
SEB Aktiivne Pensionifond1,50%0,06%0,00%1,00%
SEB Tasakaalukas Pensionifond1,00%0,06%0,00%1,00%
StrateegiafondidTasud**
ValitsemistasuDepootasuVäljalasketasuTagasivõtmistasu
Globaalne mitme varaklassi strateegia
SEB Strategy Balanced UC0,63%N/A0,00%0,00%OstanMüün
SEB Strategy Defensive UC0,50%N/A0,00%0,00%OstanMüün
SEB Strategy Growth UC0,73%N/A0,00%0,00%OstanMüün
SEB Strategy Opportunity UC0,68%N/A0,00%0,00%OstanMüün
VõlakirjafondidTasud**
ValitsemistasuDepootasuVäljalasketasuTagasivõtmistasu
SEB Corporate Bond Fund EUR UC0,35%N/A0,00%0,00%OstanMüün
SEB Danish Mortgage Bond Fund UC0,38%N/A0,00%0,00%OstanMüün
SEB Dynamic Bond Fund UC0,33%N/A0,00%0,00%OstanMüün
SEB Global High Yield Fund UC0,50%N/A0,00%0,00%OstanMüün
SEB Short Bond Fund EUR UC0,15%N/A0,00%0,00%OstanMüün
AktsiafondidTasud**
ValitsemistasuDepootasuVäljalasketasuTagasivõtmistasu
Ida-Euroopa aktsiafondid
SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund UC0,88%N/A0,00%0,00%OstanMüün
Euroopa aktsiafondid
SEB Europe Equity Fund UC0,70%N/A0,00%0,00%OstanMüün
SEB Nordic Equity Fund UC0,65%N/A0,00%0,00%OstanMüün
SEB Nordic Small Cap Fund UC0,65%N/A0,00%0,00%OstanMüün
Põhja-Ameerika aktsiafondid
SEB US All Cap UC0,75%N/A0,00%0,00%OstanMüün
Arenevate turgude aktsiafondid
SEB Asia ex. Japan Fund UC0,88%N/A0,00%0,00%OstanMüün
SEB Emerging Markets Fund UC0,88%N/A0,00%0,00%OstanMüün
Globaalsed aktsiafondid
SEB Global Chance / Risk Fund UC0,75%N/A0,00%0,00%OstanMüün
Sektorfondid
SEB Concept Biotechnology UC0,75%N/A0,00%0,00%OstanMüün
SEB Medical Fund UD0,75%N/A0,00%0,00%OstanMüün
SEB Technology Fund UC0,75%N/A0,00%0,00%OstanMüün
AlternatiivfondidTasud**
ValitsemistasuDepootasuVäljalasketasuTagasivõtmistasu
SEB Asset Selection Fund UC0,55%N/A0,00%0,00%OstanMüün
SEB Listed Private Equity Fund UC0,75%N/A0,00%0,00%OstanMüün

* II samba pensionifondide puhul tasub fondivalitseja depootasu oma arvelt. ** Investeerimisfondidele rakendub lisaks haldustasu.


Tähelepanu!
Alates 17. oktoobrist 2016 ei ole enam võimalik teha SEB Investment Management AB (SEB IM) valitsetavate fondide osakutega/aktsiatega tehinguid muus valuutas, kui vastava fondiosaku või aktsia baasvaluuta. Juhul, kui osaku baasvaluuta ei ole euro, siis käesoleval veebilehel avaldatud osakute/aktsiate hindade ajaloo ja mineviku tootluse numbrid ei pruugi alati olla täpsed. Tehingute teostamisel lähtutakse tegelikest andmetest, millele ebatäpsused ajalooliste hindade ja tootluse kajastamisel mõju ei oma. Samuti ei mõjuta võimalikud ebatäpsused kliendi väärtpaberiportfelli väärtust internetipangas. Täpsed ajaloolise tootluse numbrid leiab konkreetse fondi põhiteabe dokumendist.

AS SEB Pank | SWIFT kood (BIC): EEUHEE2X | Kontaktandmed | Turvalisus ja privaatsus | 24h klienditugi telefonil (+372) 665 5100, Skype'is (kasutajatunnus seb.eesti) või kiri pangale

Enne lepingu sõlmimist palume hoolikalt tutvuda tingimustega AS-i SEB Pank kodulehel. Vajaduse korral pidage nõu panga esindajaga.

19.09.2021 14.37