Internetipank

Fondid

  • Fondi eelmiste perioodide tootlus ega senine tegevuse ajalugu ei tähenda lubadust ega indikaatorit Fondi järgmiste perioodide tootluse või tegevuse eesmärkide täitmise kohta. Loen edasi»

Grupeerin fondid  Valin fonditüübi 
PensionifondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
Pensioni II samba fondid
SEB Energiline Pensionifond+1,30% +0,18% +19,22% 07.121,25857EUR
SEB Konservatiivne Pensionifond+0,25% -0,08% +1,51% 07.120,93875EUR
SEB Optimaalne Pensionifond+0,21% -0,03% +4,76% 07.120,97479EUR
SEB Pensionifond 100+2,43% +0,59% +26,02% 07.120,85878EUR
SEB Pensionifond Indeks 100+2,58% +1,34% +28,98% 07.121,11847EUR
SEB Progressiivne Pensionifond+0,78% -0,05% +12,20% 07.121,32463EUR
Pensioni III samba fondid
SEB Aktiivne Pensionifond+2,11% +0,39% +25,42% 07.121,78422EUR
SEB Tasakaalukas Pensionifond+0,46% 0,00% +4,68% 07.121,34197EUR
Globaalsed mitme varaklassi fondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
SEB Active 20 F+0,22% --07.12103,4986EUROstan Müün
SEB Active 30 F+0,26% --07.12111,2824EUROstan Müün
SEB Active 55 F+0,38% --07.12120,0508EUROstan Müün
SEB Active 80 F+0,48% --07.12131,2953EUROstan Müün
VõlakirjafondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
SEB Corporate Bond Fund EUR UC+0,05% -0,24% -0,87% 07.121 058,285EUROstan Müün
SEB Danish Mortgage Bond Fund UC+0,22% +0,89% -3,64% 07.121 014,584EUROstan Müün
SEB Dynamic Bond Fund UC+0,08% -0,17% +0,67% 07.121 021,869EUROstan Müün
SEB Global High Yield Fund UC+0,18% -0,57% +2,43% 07.121 094,267EUROstan Müün
SEB Short Bond Fund EUR UC+0,01% -0,17% -0,50% 07.12995,748EUROstan Müün
AktsiafondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
Ida-Euroopa aktsiafondid
SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund UC-1,25% -8,73% +27,24% 07.12141,578EUROstan Müün
Euroopa aktsiafondid
SEB Europe Equity Fund UC+1,07% -2,70% +23,51% 07.12132,529EUROstan Müün
SEB Nordic Equity Fund UC+0,75% -4,03% +32,78% 07.12161,935EUROstan Müün
SEB Nordic Small Cap Fund UC-0,79% -7,92% -07.12132,795EUROstan Müün
Põhja-Ameerika aktsiafondid
SEB US All Cap UC+2,49% -1,90% -07.12129,809USDOstan Müün
Arenevate turgude aktsiafondid
SEB Asia ex. Japan Fund UC+1,46% -1,23% +1,46% 07.12101,83USDOstan Müün
SEB Emerging Markets Fund UC-0,63% -2,65% -2,71% 07.1298,422USDOstan Müün
Globaalsed aktsiafondid
SEB Global Climate Opportunity Fund UC+2,95% -0,93% +32,16% 07.12146,006EUROstan Müün
Sektorfondid
SEB Concept Biotechnology UC-1,16% -10,95% +2,58% 07.12104,012EUROstan Müün
SEB Medical Fund UD+1,50% -3,19% +10,98% 07.12112,867USDOstan Müün
SEB Technology Fund UC0,00% -8,70% -07.12110,856USDOstan Müün
AlternatiivfondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
SEB Asset Selection Fund UC+1,68% -0,45% +8,10% 07.12100,132EUROstan Müün
SEB Listed Private Equity Fund UC+0,53% -4,75% +32,05% 07.12133,368EUROstan Müün

Tähelepanu!
Alates 17. oktoobrist 2016 ei ole enam võimalik teha SEB Investment Management AB (SEB IM) valitsetavate fondide osakutega/aktsiatega tehinguid muus valuutas, kui vastava fondiosaku või aktsia baasvaluuta. Juhul, kui osaku baasvaluuta ei ole euro, siis käesoleval veebilehel avaldatud osakute/aktsiate hindade ajaloo ja mineviku tootluse numbrid ei pruugi alati olla täpsed. Tehingute teostamisel lähtutakse tegelikest andmetest, millele ebatäpsused ajalooliste hindade ja tootluse kajastamisel mõju ei oma. Samuti ei mõjuta võimalikud ebatäpsused kliendi väärtpaberiportfelli väärtust internetipangas. Täpsed ajaloolise tootluse numbrid leiab konkreetse fondi põhiteabe dokumendist.

AS SEB Pank | SWIFT kood (BIC): EEUHEE2X | Kontaktandmed | Turvalisus ja privaatsus | 24h klienditugi telefonil (+372) 665 5100, Skype'is (kasutajatunnus seb.eesti) või kiri pangale

Enne lepingu sõlmimist palume hoolikalt tutvuda tingimustega AS-i SEB Pank kodulehel. Vajaduse korral pidage nõu panga esindajaga.

08.12.2021 18.12